Financiën begrijpen als MSP

Financiën is een wereld van winst-en-verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Maar betekent dat dat we financiën alleen moeten overlaten aan financiële professionals? Volgens ons niet; voor ons is het absoluut noodzakelijk dat overal in de organisatie mensen de financiële discipline begrijpen. Laat ons uitleggen waarom.

Ons advies aan MD's: neem regelmatig tijd voor financiën.

De controle hebben

Financieel onderlegd zijn is uiteindelijk het beheersen van ‘de cijfers’, zodat u als directeur of MT rationele beslissingen kunt nemen. Inzicht in de cijfers is essentieel als u de prestaties van uw bedrijf en de waarde die u creëert wilt verbeteren. U moet ook de onderliggende factoren begrijpen die van invloed zijn op de waarde die uw bedrijf heeft voor een potentiële koper. Deze factoren zijn bijvoorbeeld het hebben van langetermijncontracten met klanten, of zeer goed presterende teams. Dat is waar de zogenaamde playbooks van TSH om de hoek komen kijken.

Playbooks

Vanuit TSH’s diepgaande inzicht in wat ‘waardecreatie’ betekent voor MSP’s en jarenlange ervaring in de IT-industrie, hebben we een aantal zogenaamde playbooks opgesteld. Dit zijn verzamelingen van best practices over hoe specifieke activiteiten (inclusief financiën) binnen een managed service provider moeten worden uitgevoerd. Ze worden gebruikt binnen TSH-bedrijven om hun prestaties te verbeteren, maar ook om te bepalen of we in de toekomst extra waarde kunnen vinden en creëren binnen een organisatie die TSH wil overnemen.

Evaluatie van financiële prestaties

De financiële prestaties van de TSH-bedrijven worden gemeten aan de hand van een combinatie van winstgevendheid en groei. Een bedrijf laten groeien kost geld, dus een groeiend bedrijf kan een lager winstgevendheidspercentage hebben dan een bedrijf dat niet groeit. Interessant is hoe deze KPI wordt gebruikt. Het is niet om mensen te beoordelen, maar laat vooral zien waar de financiële prestaties kunnen worden verbeterd. De cijfers zijn dan ook geen doel op zich, maar eerder een uitnodiging om in gesprek te gaan met een ander TSH-bedrijf dat beter scoort op specifieke onderliggende basiscijfers.

Neem als gewoonte tijd voor financiën

Ons advies aan MD’s: neem regelmatig tijd voor financiën. Leun achterover, denk na over de topprioriteiten voor uw organisatie. Evalueer vervolgens of het hele team aan de juiste zaken werkt en of het managementteam voldoende tijd vrijmaakt voor verbeteringen. Door dit regelmatig te doen, kunt u zorgen voor uitstekende operationele prestaties en tegelijkertijd de noodzakelijke snelheid van innovatie stimuleren.

Uw financiële positie verbeteren

Kijk altijd naar manieren om uw financiële positie te verbeteren, want ‘geld op de bank’ is de echte brandstof voor groei. U kunt dit bereiken door uw prijs- en productstrategie tegen het licht te houden, waarvoor wij bij TSH een op waarde gebaseerd “value based pricing” playbook hebben. Maar hogere verkoopprijzen betekenen niet veel als u uw kosten niet onder controle hebt. Kijk of u betere prijzen kunt bedingen met uw leveranciers. Wat we bij TSH zien, is dat ons gecombineerde inkoopvolume kan helpen om die besprekingen effectief te sturen. En last but not least: laat de financiële afdeling zich richten op het vaststellen en beheren van de betalingstermijnen, want je kunt geen geld uitgeven dat je nog niet hebt ontvangen.

Doe en leer

Maak uw doelstellingen zo specifiek mogelijk, en als de verbetering significant is in termen van impact of gewenst resultaat, begin dan met het maken van een business case. Stel SMART-doelstellingen per kwartaal, zodat je grotere projecten of verbeteringen opdeelt in kleinere, beter beheersbare deelprojecten. Neem best practices over en praat met uw collega’s. Dit is iets wat wij binnen TSH echt waarderen en cultiveren: we worden als team beter door slimme mensen die met elkaar praten en van elkaar leren.

En houd verbeterprojecten bij en leer ervan. Want misschien leveren niet alle verbeteringen de resultaten op die u voor ogen had, binnen het tijdsbestek en budget dat u had ingeschat. Met deze cadans bouwt u aan een verbeterproces dat zichzelf ook verbetert – en kunt u structureel meer waarde creëren voor klanten en de organisatie.

Neem uw team mee op reis

Zoals we al eerder schreven: financiën zijn niet alleen interessant voor het financiële team. Maar hoe neem je hen mee op deze reis? Vanuit onze ervaring kunnen we zeggen dat er vaak veel belangstelling is voor de financiële aspecten, het gaat er meer om de informatie op een toegankelijke manier te presenteren. De cijfers in een grootboek zullen veel van uw medewerkers niet veel zeggen, dus praat over zaken die zij wel herkennen en begrijpen. Geef mensen inzicht in de toegevoegde waarde die zij hebben voor het bedrijf. Wat levert een factureerbaar ticket op? Wat verdienen we aan uw project? Ons advies: wees niet bang om cijfers te delen, leg dingen uit als mensen ze niet begrijpen en zorg ervoor dat je dit vaak doet.

Wilt u meer weten? Praat met ons.

In elk ondernemersleven komt er een moment waarop je tijd moet creëren om over je schouder te kijken om elkaar te ontmoeten. Als dat moment nu is, dan is het tijd om elkaar snel te ontmoeten. Bright Minds Think Alike, dus we kijken er naar uit kennis met u te maken.

 

Auteur


Daan Mathijssen
Finance Director BU Horizontal
Let’s connect on LinkedIn

Ook interessant: