Bright Minds Think Alike

Privacy Policy

Uw privacy is van groot belang voor TSH. Daarom houden wij ons aan de privacywet. Dat betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er altijd goed mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.tsh.eu allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies over u bijhouden, neem dan contact op met TSH.

Contactformulier

Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen of verzoeken doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij doen dit op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze gegevens totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met ons antwoord.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij

per post
per e-mail
via sociale media
per telefoon
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze reclame.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken samen met bepaalde bedrijven, zoals onze dochterondernemingen die deel uitmaken van TSH. Zij kunnen daarom uw persoonlijke gegevens verkrijgen als dat nodig is om u te voorzien van de informatie die u nodig heeft.
Onze dienst bevat social media buttons. Hiermee verzamelen de exploitanten van deze diensten (mogelijk) uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin wij informatie kunnen opslaan, zodat u die niet telkens hoeft in te vullen. Maar ze stellen ons ook in staat om te zien dat u ons opnieuw bezoekt.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een bericht met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen de cookies.

U kunt het plaatsen van cookies via uw browser uitschakelen, maar sommige zaken van onze dienst werken dan niet meer naar behoren.

Wij hebben afspraken gemaakt met andere bedrijven die cookies plaatsen. Wij hebben echter geen volledige controle over wat zij met de cookies doen. Lees ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google. Hierin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij staan Google niet toe IP-adressen te anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. Om uw privacy te beschermen nemen wij de volgende maatregelen:

De toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord
De toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met een gebruikersnaam en een inlogtoken
Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen om de toegang tot de systemen waar persoonsgegevens worden opgeslagen te beveiligen
Wij gebruiken beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer, of SSL) die alle informatie tussen u en onze website beschermen wanneer u persoonlijke gegevens invoert
Wij houden logboeken bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening verandert, moeten we natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op bovenstaande datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij bewaren en wat wij ermee doen
toegang krijgen tot de exacte persoonsgegevens die wij bewaren
fouten laten corrigeren
verouderde persoonsgegevens laten verwijderen
toestemming intrekken
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Aanvragen via onze website
Op onze website kunt u via een online formulier solliciteren naar openstaande functies. Hier vult u uw persoonlijke gegevens in en kunt u uw CV en sollicitatiebrief mee uploaden. Deze gegevens worden opgeslagen voor gebruik bij de beoordeling van uw sollicitatie.

De gegevens die u ons via de website verstrekt, worden 1 jaar na verzending van het formulier uit onze bestanden verwijderd. Als u wilt dat deze gegevens eerder worden verwijderd, kunt u ons dat laten weten via info@tsh.eu.

Een klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
TSH
De Cuserstraat 89 (1e verdieping)
1081 CN Amsterdam
info@tsh.eu